Investice:

SPOŘENÍ A INVESTOVÁNÍ – postupné shromaždování (akumulace) prostředků a jejich zhodnocování pro budoucí použití.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ:
(vychází ze zákona č.42/1994 sb.)

  • příspěvek od státu
  • výnosy vytvořené penzijním fondem

STAVEBNÍ SPOŘENÍ:
(vychází ze zákona č.96/1993 sb.)

  • příspěvek od státu
  • výnosy vytvořené stavební spořitelnou

INVESTICE PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ DO OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ (nebo investičních programů)

Formou kolektivního investování, nákup a pozdější odkup podílových listů v určeném fondu (programu) spravovaném Investiční společností, za účelem dosažení výnosu ze svých prostředků.

  • pravidelné investování
  • jednorázové vklady

Podle časového horizontu:

  • krátkodobé investování
  • dlouhodobé investování (na penzi, dětem do dospělosti atd.)

 

 
 

Nejlevnější povinné ručení
Více informací ZDE